Uke 12

Teknisk analyse

Fundamentalanalyse ser etter informasjon om tilbud og ettersprsel av rvarer. Denne informasjonen benytter analytikere til danne et bilde av hvordan prisen p rvarer vil utvikle seg i fremtiden. Det vil si at fundamentalanalyse ser fremover i tid for finne ut av hvordan prisnivet vil vre i morgen.

Teknisk analyse derimot ser bakover i tid. En analytiker vil se p historiske data som f.eks. open interest, volum, volatilitet og historiske priser. En teknisk analytiker, eller en chartist, mener at psykologien i markedet kan leses ut i fra den historiske prisutviklingen. Chartisten mener s at trender og rangeer er mnstre som forteller om styrker og svakheter i markedet, og som igjen vil gi svar p om rvareprisene skal opp eller ned. Figur 1 viser hvordan prisen p gasoil futures har utviklet seg gjennom de siste fem rene.

Figur 1. Gasoil futures prisutvikling for de siste fem r. Kilde: Thomson Reuters Datastream

Teknisk analyse gr i grove trekk ut p frst identifisere innevrende pristrend, s finne ut nr pristrenden vil snu og til slutt time riktig kjp-/salgstidspunkt.

Trend er en mye brukt metode i teknisk analyse. Det gr ut p se etter omrder der kortsiktig bevegelig gjennomsnittpris(MAS) krysser linjen til et langsiktig bevegelig gjennomsnitt(MAL). Vi har valgt 30-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt for hhv kortsiktig og langsiktig glidende gjennomsnitt. Nr MAS krysser MAL fra undersiden er dette et kjpssignal, og motsatt for signal om selge.
MA
S(30) >/= MAL(100) betyr kjpe
MA
S(30) < MAL(100) betyr da selge

Figur 2. Kortsiktig trend(MAS) krysser Langsiktig trend(MAL) den 3.april 2017 og utlser et signal om selge gasoil. Den 7.juli 2017 viste trend metoden et signal om kjpe gasoil.

En annen mye brukt metode innen teknisk analyse er range metoden. Det dreier seg lage et intervall ved sette en vre og en nedre kvartil. Kvartiler er et ml p hvor mye varians i prisen det er rundt medianet i det gitte kvartil. I vrt tilfelle har vi valgt benytte 5% og 95% kvartiler. Nr priskurven gr utenfor intervallet utlser dette et kjps- eller salgsssignal til chartisten. Under ser vi ut ifra figur 3 at nr prisen den 20. januar brt nedre kvartil s ga dette et signal til tradere om kjpe seg opp i gasoil. Denne kjpsanbefalingen ble holdt til begynnelsen av juni.

Figur 3. Gasoil futures prisutvikling og vre- og nedre range i 2016. Det er kun ett kjpsssignal i hele 2016.

 


Figur 4. Prisutvikling gasoil futures i 2018.

I skrivende stund ligger gasoil prisen midt i rangeen i et pgende salgssignal som har vart siden 3. februar. Fra figur 4 ser det ut til at 30-dagers moving average er i ferd med krysse 100-dagers moving average fra oversiden, som vil tilsi at prisen p gasoil skal videre ned. Dermed har vi, rent teknisk sett, et dobbelt salgssignal for uke 12. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar